ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Sprekende denkers: Plato

PlatoZaterdag 23 en zondag 24 maart 2013
Aanvang za. 10.30 uur - einde zo. 12.30 uur met afsluitende lunch

Docent: prof.Frans de Haas

Met zijn leraar Sokrates en zijn leerling Aristoteles behoort Plato (427-347 voor Christus) tot de grote drie van het klassieke denken. Vanuit de Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in de westerse cultuur, verspreidden zijn opvattingen over de ziel, de politiek, over vriendschap en liefde zich in de westerse cultuur. Vooral de Ideeënleer bleek invloedrijk. Het maakte Plato tot de grondlegger van het filosofisch idealisme.

Plato wordt nog altijd veel gelezen, want naast een groot denker is hij ook een leesbare schrijver die geestige en lichtvoetige dialogen schrijft. Dit weekend bespreekt hoogleraar Frans de Haas de hoogtepunten uit Plato's leven en werk.

Docent

Frans de Haas

Prof.dr. Frans A.J. de Haas (1963) studeerde Klassieke Talen in Leiden, waar hij ook het doctoraat behaalde in de Antieke Wijsbegeerte (1995). Hij werkte een jaar als gast­onderzoeker aan het Institute of Classical Studies (London) op een beurs van de Niels Stensen Stichting. Verder was hij Akademie-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht (1997-2000), en universitair docent Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte aan de Universiteit Nijmegen (2000-2002). Sinds 2003 is hij hoogleraar in de Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. In de jaren 2004-2005 was hij Decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte. Hij is tevens wetenschappelijk directeur van het Leidse Instituut voor Wijsbegeerte.

Programma

Zaterdag

 9.45 uur: aankomst, ontvangst met koffie/thee

10.30 uur: Leven en inzet van Plato's werk. Zijn ontmoetingen met Sokrates en de sofisten. Behandeling van de eerste dialogen

11.30 uur: Koffie/thee

11.45 uur: De vroege dialogen en de afrekening met de sofisten. Tevens de dialogen over vriendschap en retorica.

12.45 uur: Lunch

14.00 uur: vragen, discussie en gezamenlijk lezen van cruciale tekstpassages

15.00 uur: koffie/thee

15.15 uur: Plato vergelijkt de ziel met een wagen die door paarden wordt voortgetrokken. Tevens zegt hij in de Apologie, het verhaal over het proces tegen Sokrates het een en ander over de ziel

16.15 uur: Nagesprek

17.00 uur: nazit aan de bar

18.00 uur: Diner

19.30: Plato's opvattingen over liefde (o.a het Symposion), en de doorwerking van zijn psychologie in zijn politieke geschriften (De Staat en De Wetten) en in zijn ideeën over de opvoeding. (Intermezzo over Plato's opvatting van kunst).

Zondag

Vanaf 7.30 uur: ontbijt

9.30 uur: De Timaeus is een cruciaal werk in Plato's oeuvre, al was het maar omdat het nooit zoek is geweest en altijd invloed heeft uitgeoefend. In het boek herneemt Plato de thematiek van de psychologie en de staat. Hij beschrijft de ideale staat Atlantis en schetst een beeld van de kosmologie. Plato hecht veel betekenis aan de wiskunde en dus aan Pythagoras.

10.30: koffie/thee

10.45: De methodiek van Plato is zeer invloedrijk geweest. We kijken naar de doorwerking bij de vroege kerkvaders, in de Middeleeuwen, in het neoplatonisme van Plotinus en van Ficino en in het idealisme van Hegel. We staan tevens stil bij de stijl van Plato. Hij was een briljant schrijver die veel navolging heeft genoten. Tot slot een vraag die Plato ons voorlegt: Is het goede goed omdat God het wil? Of wil God het goede omdat het goed is? 

12.30 Afsluitende lunch 

Aanmelden

Arrangement 1: € 254,- (conferentie, koffie/thee, 2 x lunchbuffet, diner). Arrangement 2: € 299,- (arr. 1 + standaard hotelkamer en ontbijt).

Upgraden naar een comfortkamer in de nieuwe hotelvleugel (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).