ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Tien belangrijke nieuwe feiten uit Leugens over Louwens:

De tien belangrijkste nieuwe gegevens in Leugens over Louwes                                    

                    

(Zie ‘Nieuwe feiten in Leugens over Louwes´ voor een meer volledige opsomming)

 

(1) Ontdekking van 31 leugens, waarvan 23 door OM’ers in de zaak en 8 door deskundigen, en geen leugens bij Louwes: 31 – 0.  (Er staan nog twee leugens in de voetnoten, en ik heb niet naar volledigheid gestreefd).

 

(2) De ontdekking dat zes van die leugens door het hof Den Bosch als waarheden zijn overgenomen en als belangrijke argumenten voor de veroordeling van Louwes zijn aangewend. (Zie ‘De zes cruciale leugens’).

 

DNA

(3) Louwes-DNA zit op de blouse van mevrouw Wittenberg. De vermeende hoeveelheid ervan en de locaties worden door het NFI, en in navolging hiervan door het hof den Bosch, als zeer belastend ervaren. Maar de hoeveelheid is goed met een vreedzame origine te rijmen (alleen al door handschudden kan 50 tot nanogram DNA overgedragen worden en vochtig spreken doet de rest), en een fijnmazige analyse brengt naar voren dat de locaties eerder niet delict-gerelateerd zijn dan wel delict-gerelateerd. Dus Louwes-DNA kan er tijdens het ochtendbezoek van Louwes aan mevrouw Wittenberg zijn opgekomen, het kan er ook ’s avonds zijn opgekomen. Er zijn geen argumenten die de ene mogelijkheid waarschijnlijker maken dan de andere. (Leugens over Louwes, hoofdstuk 5).

 

(4) Het feit dat er geen DNA van een derde persoon is gevonden (naast de weduwe en Louwes) is geen argument dat Louwes dus wel de moordenaar moet zijn, zoals de NFI-deskundige suggereert en het hof Den Bosch overneemt (overweging 2.1.7  6* en 2.1.8). Nieuw is hier de informatie van teamleiders van grootschalig politieonderzoek en analisten bij de politie: in (veel) minder dan 50% van de niet-relationele moorden wordt DNA van moordenaar gevonden. Het niet-aantreffen van DNA van de moordenaar is dus juist te verwachten. De NFI-deskundige noemde zelf dat slechts in 16% van de wurgkoorden DNA van de moordenaar was gevonden. Dat had hem aan het denken moet zetten.

 

Het ochtendbezoek

(5) Het OM heeft er alles aangedaan (onder andere gelogen) om het hof ervan te overtuigen dat Louwes niet in de ochtend bij mevrouw Wittenberg op bezoek is geweest. Maar uit zijn agenda is af te leiden dat Louwes op 16 september vanaf 8.30 uur een bezoek van minimaal uur aan mevrouw Van der Hoek bracht. Mevrouw Vander Hoek heeft recentelijk dat bezoek bevestigd. Dit is van groot belang. De werkster zei: de boekhouder is óf op 16 september óf op 23 september 1999 in de vroege ochtend langs geweest. Louwes’ ochtendbezoek aan mevrouw Wittenberg moet dus op 23 september zijn geweest. Mevrouw  Van der Hoek is nooit benaderd.

 

 

De file

(6) De nieuwe verkeersintensiteitsgegevens van 23 september 1999 bij Harderwijk, nieuwe informatie van Rijkswaterstaat en nieuwe informatie van verkeersdeskundige dr. Bas Tutert (Universiteit van Twente) leiden tot de conclusie dat een file rond 20.00 bij Harderwijk onvermijdelijk was, hoe hardnekkig het OM die file ook ontkent.

 

(7) De nieuwe verkeersgegevens van Rijkswaterstaat en de KLPD laten zien dat een avondfile in Harderwijk nagenoeg nooit voorkwam (van 1995 tot en met 2002 één keer, op 23 september 1999), en dat de door Louwes genoemde eigenschappen van die file het nog onwaarschijnlijker maken dat Louwes heeft staan gokken toen hij over de file sprak. De kans om goed te gokken is grofweg 1 op 300.000.

 

 

Het telefoongesprek vanaf de A28

(8) In tegenstelling tot wat het hof werd voorgehouden, was er een toestand van superrefractie op 23 september, zo vertellen de nieuwe data uit Laramie, USA. Louwes’ mobiel kon dus wel degelijk vanaf de A28 op het basisstation 14501 in Deventer aanklikken. De gebruikelijke grens van maximaal 7 km wordt in die toestand opgeheven.

 

(9) Het OM had zelf kunnen constateren dat die 7 km geen magische barrière zijn. De door het OM bestudeerde telefoontjes van Louwes vanaf de IJsseldijk op 31 augustus 1999 overbruggen grotere afstand dan 7 km (12 km, 10,5 km, 8,3 km) en klikken niet het dichtstbij gelegen basisstation aan. Het OM heeft het hof hiervan niet op de hoogte gesteld. (De Laramie-gegevens wijzen inderdaad uit: op die 31 augustus 1999 heerste er superrefractie in De Bilt).

 

 

Geen financieel motief

(10) Er is nu positief bewijsmateriaal om aan te tonen dat Louwes geen geldgewin op het oog had. Het hof in Arnhem zag geld als motief, het hof in den Bosch gaf geen oordeel. Maar het is nog heel iets anders wanneer uitgesloten wordt dat Louwes een financieel motief had. Hij vertoonde ook al geen pathologische trekken die de moord wèl kenmerken. Daarmee komt de lat voor een veroor­deling veel hoger te liggen. (Technisch: de beginwaarschijnlijkheid van een moord gaat sterk naar beneden).

(a)  Louwes had al in april/mei 1999 een medebestuurder voor de stichting gevraagd, ruim voordat hij het concept-testament van 23 juli 1999 voor de stichting schreef (bevestigd in twee processen-verbaal). Louwes streefde dus niet naar alleenheerschappij over het geld.

(b) Ook notarissen gebruiken privérekeningen, als banken even moeilijk doen. Het verdacht geachte gebruik van een privé-beheerrekening door Louwes en zijn collega medebestuurder is dus niet verdacht. Het gaat erom wat je met die privé-rekening doet. En twee accountantsonderzoekingen vinden geen enkel spoor van oplichting dan wel aanzet daartoe in Louwes’ handelswijze.

(c) Louwes probeerde in november 1999, al vóórdat de Stichting zelf actief zou worden (januari 2000),  een nuttige besteding voor de gelden van die stichting te vinden. Louwes nam contact op met een Zwolse psychiater voor een schenking aan haar stichting, en hij deed navraag naar een project met een kinderboerderij. De Zwolse psychiater bevestigt het contact. (Ze is nooit door het OM benaderd).

(d) Louwes benadeelde zichzelf financieel ernstig door de testament-afhandeling bij zijn werkgever de VVAA onder te brengen. Hij liep daardoor de 2,5% van de inkomsten en 1,5% van de uitgaven mis. Geheel legaal had dat tot een bedrag van Dfl. 100.000 kunnen oplopen.

  

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA OVER DIT BOEK

 

Leugens over Louwes -Ton Derksen

Leugens over Louwes - Deventer moordzaak | Ton Derksen | luxe paperback  | Isbn: 978-94-91224-11-9 nur: 730 | a-boek | 256 pag.

 

naar de winkel