ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

ISVW-programma voorjaar 2013

3Klik hier op de bladerbare
ISVW-krant of download hier de pdf

  • Upgraden naar een ruime comfortkamer is, op basis van beschikbaarheid van kamers, mogelijk door betaling van een toeslag van € 17,50 per nacht.
  • Alleen indien er nog kamers beschikbaar zijn voor aanvang van de cursus kunnen Vrienden van de ISVW gratis upgraden naar een comfortkamer. Wilt u verzekerd zijn van comfortkamer, dan kunt u beter de toeslag betalen.
  • Alle programma's zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Philosophers' Rally 

Woensdag 15 t/m vrijdag 17 mei 2013 te UTRECHT
China and the West: Mediating NarrativesDOM-toren Utrecht

De opkomende invloed van China in onze Westerse maatschappij is steeds zichtbaarder geworden. Als economische grootmacht, als politieke invloed, als sociaal-culturele tegenhanger. Hoewel er momenteel veel aandacht besteed wordt aan China's positie als groeiende internationale macht, blijven veel vragen open naar wat het Chinese gedachtegoed precies drijft. Lees verder...

Philosophy of Science in a Forest 2013

Donderdag 23 mei t/m zaterdag 25 mei NVWF

This conference is intended anyone interested in philosophy of science in the broadest possible sense.The three plenary speakers are Steven French (Leeds University), Charlotte Werndl (London School of Economics) and Tarja Knuuttila (University of Helsinki). More information...

Senior Academy: waardigheid

ISVW-Senior AcademyZondag 26 mei 2013

Docenten: prof. Frits de Lange en prof. Joep Dohmen

Frits de Lange, hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen, spreekt in de middag over waardig ouder worden. Prof. Joep Dohmen geeft 's ochtends een toelichting bij het werk van Frits de Lange. Hij gaat verder in op de kunst van het ouder worden, levensvervulling en goed ouder worden vanuit filosofisch perspectief. Lees verder...

Open dag

Zondag 26 mei 2013
Aanvang 14.00 – einde 17.00 uur

Open middag bij de ISVW met uitleg over de summerschools en de reizen van de ISVW naar Griekenland. Tevens aandacht voor de nieuwe Basisopleiding ethiek en de eveneens nieuwe Basisopleiding filosofie en literatuur. Daarnaast uitleg over de basisopleiding filosofie in de praktijk en o.a. de beroepsopleidingen tot sokratisch gespreksleider, filosofisch practicus (voorheen filosofisch consulent) en filosoferen met kinderen en jongeren. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Toegang gratis, aanmelden niet nodig.

Masterclass Zin in Leven: over bezieling hier en nu

Zaterdag 1 en zondag 2 juni 2013
Docent: Marlou van Paridon

Zin in levenBezieling is een thema dat in de filosofie vooral met de eeuwigheid en de ratio wordt verbonden. Plato introduceerde de ziel -dat wil zeggen het rationele deel van de ziel- als menselijk instrument om naar het eeuwige, onveranderlijke schone te reiken. In deze masterclass Zin in Leven kijken we niet naar ‘bezieling in het licht van de eeuwigheid’, maar naar ‘bezieling in het dagelijks leven’. Wat in het hier en nu voedt onze passies en levenslust en spoort ons aan het goede leven na te streven? Deze vraag stellen we aan Plato, Aristoteles, Nietzsche en Spinoza. De aandacht gaat uit naar de mate waarin deze filosofen, naast de ratio, ook de natuur, het lichamelijke en het emotionele, als menselijke motivatie voor het goede leven hebben besproken. Lees verder

Filosofie en de kunst van het boogschieten: Tao, Zen en Heidegger

Zaterdag 1 en zondag 2 juni 2013Boogschieten

Docenten: Jan Flameling en Jac Rongen

In de kunst van het boogschieten zijn noch het lossen van het schot, noch het raken van het doel op zichzelf belangrijk. Het gaat om houding, ademhaling en aandacht. Lees verder...

Filosofisch café met Karim Benammar

Zondag 2 juni 2013

Wat kunnen we leren van het existentialisme? Filosoof Karim Benammar vertelt hoe we, met de existentiele filosofie, van ons leven een kunstwerk kunnen maken. Lees meer...

Waar zijn we? Zes leesgroepen over Peter Sloterdijks Sferen

Vanaf zaterdag 21 juni 2013
Aanvang  vrijdag 19.30 uur
einde zaterdag 17:00 uur 

Onder de hedendaagse filosofen is Peter Sloterdijk (Duitsland, 1947) een van de bekendste namen. Invloedrijk, meeslepend, controversieel: het zijn allemaal etiketten die op zijn denken en werk passen.  Sloterdijk-kenner Laurens ten Kate neemt u mee in Sloterdijks  meesterwerk, de trilogie Sferen (1998-2004). In Sferen onderneemt Sloterdijk de ambitieuze poging de geschiedenis van de mensheid opnieuw en anders te vertellen, zodat we beter zicht krijgen op onze eigen tijd.  De traditionele filosofische vraag ‘Wat is de mens?’ vormt daarbij niet langer het uitgangspunt; Sloterdijk vindt de vraag ‘Waar is de mens?’ belangrijker.  De mens is een sferenbouwer: hij schept voortdurend plekken waar hij zich kan terugtrekken – een huis, een buitentuintje, maar ook een vriendschap of sportclub -, maar tegelijkertijd probeert hij de onmetelijkheid van de wereld te beheersen en bewonen. Lees meer...

Humanistische filosofie: redelijkheid & het toevallige

Zaterdag 15 en zondag 16 juni 2013

Handen van de humanist Desiderius ErasmusDocenten: Martijn Rozing

Het humanisme is stevig geworteld in de westerse filosofie. In de loop der tijd hebben diverse denkers (zoals Erasmus) zich humanist genoemd en tegenwoordig laten humanisten zich door klassieke en moderne filosofen (als Spinoza) inspireren. Zowel het humanisme als de filosofie dragen bouwstenen aan voor een authentieke levenshouding die past bij onze tijd. Dit weekend verdiepen we ons in gelijkehid en het volledige. Lees verder...

Veerkracht (geestelijke weerbaarheid)

Zaterdag 15 en zondag 16 juni 2013

Docenten: prof. dr. Joachim Duyndam, prof. dr. Hans Alma, dr. Christa Anbeek, dr. Abdelilah Ljamai, dr. Carmen Schuhmann en dr. Adri Smaling

In ons dagelijks leven staan we op vele en zeer verschillende manieren onder druk. Tijdsdruk die ons opjaagt, mediahypes die ons voorhouden wat belangrijk is, markten die ons verleiden tot consumentisme, opiniedruk die zegt dat en wat we ervan moeten vinden, de vele beelden die zich opdringen en ons niet loslaten, opgelegde angst voor wie of wat anders is – het zijn slechts enkele voorbeelden.

Hoe bevorder je autonomie in situaties  van druk en tegenkrachten? En wat is eigenlijk autonomie? De onderzoeksgroep Geestelijke weerbaarheid van de Universiteit voor Humanistiek zoekt het antwoord op deze vragen in veerkracht, of met een term die door de humanist Jaap van Praag werd gemunt: geestelijke weerbaarheid. Lees verder...

Ethisch stappenplan en morele dilemma training

Zondag 16 juni 2013

Aanvang 10.30- einde 17.00 uur

Docent: Miriam van Reijen.

Zowel in organisaties van zorg, welzijn en gezondheid als in het bedrijfsleven zijn ethische dilemma’s aan de orde van de dag. ‘Ingrijpen of niet’ is een groot dilemma voor veel werkers, bv. in de zorg voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking. Deze ‘gewetensvraag’ kan niet alleen tot twijfel aanleiding geven, maar ook tot slapeloze nachten, en zelfs tot burn-out. Lees verder...

Ken jezelf, praat niet teveel en handel snel: Chinese lessen voor managers en professionals

WiBWijsheid in Bedrijf

Maandag 17 juni  2013
Sprekers: dr. Huibert de Man en drs. Helen Haijing de Haan.

In het westers denken over management staan de autonome leider, de rationeel doordachte strategie en de doelmatige inrichting van structuren centraal. Zou in het ‘oosterse’ denken inspiratie gevonden kunnen worden voor een andere blik op management en leiderschap? Dr. Huibert de Man en drs. Helen Haijing de Haan vonden die in de oude Chinese filosofie, die vanuit een geheel ander wereldbeeld aandacht geeft aan aspecten die in het westerse (management) denken verwaarloosd dreigen te worden. Lees verder

Martha Nussbaum over de nieuwe religieuze intolerantie

Zondag 23 juniMartha Nussbaum, foto: Robin Holland

De internationaal gerenommeerde filosofe Martha Nussbaum spreekt over haar laatste boek: De nieuwe religieuze intolerantie. Een uitweg uit de politiek van de angst.

De nieuwe religieuze intolerantieMartha Nussbaum analyseert in haar nieuwe boek een groot aantal voorbeelden van intolerantie ten opzichte van religieuze minderheden – en dan met name ten opzichte van moslims. Ze gaat in op de vraag of sharia-rechtbanken toelaatbaar zijn. Verder bespreekt ze de moslimangst van Breivik, het voorstel voor een boerkaverbod van Rita Verdonk, het Franse model van de laïcité en het minarettenverbod in Zwitserland. Nussbaum concludeert dat steeds meer Europese landen en Amerikaanse staten zich laten leiden door angst voor het onbekende, en angst is zelden een goede raadgever. Teruggrijpend op Sokrates, Aristoteles en de literaire traditie pleit ze voor een kritische tolerantie en een eerherstel van de religieuze vrijheden. Lees verder...

Licht uit het Oosten? Moderne oosterse denkers als inspiratie voor het Westen

Zaterdag 13 en zondag 14 juli 2013

Docent: drs. Michel Dijkstra. Gastdocent: dr. Bert van Baar

Krishnamurti Dankzij de diepzinnige lezingen van Krishnamurti (1895-1986) raakten veel westerlingen overtuigd van de waarde van het oosterse denken. Krishnamurti is een van de centrale denkers uit dit cursusweekend, waarin de invloed van moderne oosterse denkers op het Westen wordt onderzocht. Hebben westerlingen door deze filosofen een te romantisch beeld van het Oosten gekregen? Of schijnt het licht werkelijk uit de Oriënt?  Lees verder... 

Wat is er verder te doen bij de ISVW

Wandelen met een gids

VNimmerdoranaf landgoed ISVW wandelen we naar het naastgelegen Nimmerdor, een voorbeeldige romantische tuin aan de rand van Amersfoort. Historische gids Lia van Burgsteden vertelt over de geschiedenis van deze en ander tuinen. De tuin is de tijd in paden en planten gevat.

Wandelen met de gids is mogelijk voor groepen van minimaal 4 personen. Kosten bedragen €12,50 p.p.. Voor grotere groepen is korting mogelijk.  U wandelt circa 2 uur. Meer info: info@isvw.nl of 033-4650700.

(Lig)fietsen huren bij de ISVW

Treeker treksVoortaan is fietsen huren bij de ISVW wel heel makkelijk. Op Landgoed ISVW is namelijk het bedrijf Treeker Treks gevestigd, dat zich toelegt op fietsverhuur en fietsevents. Het bedrijf is gespecialiseerd in (lig)fietsarrangementen met combi-activiteiten. Leuk als sportief, cultureel en/of culinair onderdeel van uw uitje, cursus of anderszins. Vraag naar de mogelijkheden via reserveringen@ISVW.nl of bel 033-4650700.