ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Wijsheid en compassie als kompas voor management

Spreker: prof. dr. Paul van der Veldequanyin

Maandag 11 nov.  2013

Aanvang 17.30 uur - einde ca. 21.30 uur 

In het westen is het boeddhisme tegenwoordig erg populair. Boeiend hierbij is dat de aanhangers in het westen vaak met klem stellen dat het boeddhisme geen religie is en dat juist dit aspect hen inspireert in het dagelijks leven. Het boeddhisme wordt eerder gezien als een filosofie of als een levensstijl. Het is dan ook niet vreemd dat het boeddhisme inmiddels kunsten inspireert, dat er boeddhistische stressbestrijding bestaat en dat er boeddhistische ethiek is ontwikkeld over onderwerpen als orgaantransplantatie, omgang met het milieu en andere actuele thema's.
Welke verantwoordelijkheden en kernwaarden, zoals 'wijsheid en mededogen' van het boeddhisme kunnen we proberen te integreren in ons denken en handelen aan het begin van de 21ste eeuw?  Een zeer interessant beeld in deze is wat het boeddhisme noemt de 'schakels van het voorwaardelijk ontstaan'. Dit beeld laat zien dat alles met alles samenhangt. Als men deze gedachtelijn volgt dan wordt duidelijk wat dat voor het menselijk handelen betekent in de organisaties waar en waarmee men werkt. In deze lezing gaat Prof. dr. Van de Velde in op een aantal kernwaarden van het Boeddhisme en hoe we deze zouden kunnen toepassen binnen de managementpraktijk.  

Paul van der VeldeSpreker: Paul van der Velde studeerde Aziatische talen en culturen aan de universiteiten van Utrecht en Leiden. Hij promoveerde op middeleeuws Hindi en esthetica. Tegenwoordig werkt hij als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hij doceert daar Aziatische Religies, in het bijzonder Hindoeïsme en Boeddhisme. Wat onderzoek betreft is hij vooral bezig met de transformaties die het boeddhisme doormaakt in de moderniteit

Aanmelden

€ 130,- (incl. welkomstdrankje met snack, plate diner met wijn, koffie/thee en lezing).

Klik hier om u aan te melden:

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Voor deze lezing is de GoldCard NIET geldig.